Добре дошли в официалния сайт на CARPORTAL


Нашата визияЗащо граждани? Гражданите допринасят затова обществото да работи заедно.

Защо действия? Действията създават процеси за постигането на резултати.

Защо приобщаване? Приобщаването води до постигане и разрастване, комуникация и включване.


Новини

CARPortal започна през октомври 2016г. изпълнението на двугодишен проект по Програма Еразъм +, КД2: Стратегически партньорства "Социално фермерство социално въздействие" № 2016-1-UK01-KA204-024621. Проектът цели споделянето на добри практики и събиране на доказателства за социалното въздействие на социалното фермерство с различни целеви групи в партньорство с организации от Италия, Австрия, Испания и Великобритания.


Експертиза

Въздействие